OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

NIEČO O NÁS    

 

    Na jeseň 1919 na podnet pána učiteľa Michala Bubáka, syna miestneho richtára, bol založený v obci Veľké Kostoľany hudobný krúžok, z ktorého neskôr vznikla dychová hudba. Prvým učiteľom a kapelníkom bol pán František Oláh, profesionálny hudobník z posádkovej hudby Bratislava. Ten sa presťahoval aj so svojím synom, tiež hráčom na flaute, do obce Veľké Kostoľany, aby mohli čo najskôr pripraviť túto dychovku na účinkovanie. Tu bývali celú zimu až do leta 1920. Každý večer vyučovali 2-3 hodiny jednotlivých hráčov hre na hudobné nástroje. Prvé vystúpenie mala dychová hudba už na Vianoce 1919. Dychová hudba sa neustále zlepšovala a bola známejšou vo svojom okolí. Najväčší rozkvet dosiahla v tridsiatych rokoch minulého storočia, kedy bola pozvaná na „Eucharistický kongres“ do Bratislavy. Okrem toho hrávala na rôznych podujatiach, či to už boli plesy, svadby, pohreby alebo prvomájové sprievody v neďalekých Piešťanoch. Za ten čas sa tu vystriedalo niekoľko kapelníkov. Veľmi populárny bol ruský emigrant, pán Ivan Cerkovskij, neskôr riaditeľ vysielacej stanice vo Veľkých Kostoľanoch, pán Anton Argaláš a posledným kapelníkom starej éry bol domáci prvý krídlovák, odchovanec posádkovej hudby, pán Vít Čúzy. V päťdesiatych rokoch minulého storočia kultúrne pomery neboli priaznivo naklonené dychovým hudbám, bol veľký nedostatok mladých hudobníkov. Následkom toho v roku 1957 dychová hudba vo Veľkých Kostoľanoch zanikla.

    V septembri 1967 bola založená v obci Veľké Kostoľany vysunutá trieda hudobnej školy z Piešťan, v ktorej začal vyučovať rodák z Veľkých Kostolian, pán učiteľ Michal Šintál, absolvent konzervatória v Bratislave v hre na pozaunu a akordeón. Už v októbri 1967 obnovil činnosť zaniknutej dychovej hudby. Zo starých hráčov zostali už len hráči na F-bas a B-bas, všetci ostatní boli začiatočníci. Dychová hudba mala v tom čase 30 členov. Tak ako v roku 1919, aj teraz pán učiteľ Michal Šintál učil každý večer 4-5 hodín hráčov na jednotlivé nástroje. Už v roku 1968 mala svoje prvé vystúpenie v prvomájovom sprievode v Piešťanoch. Dychová hudba stále rozširovala svoj repertoár a hráči sa ďalej zdokonaľovali v hre na jednotlivé nástroje. Veľkou výhodou bola vysunutá trieda hudobnej školy, ktorá dodávala svojich absolventov do tejto dychovky. Najväčší rozkvet nastal v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch, kedy dychovú hudbu tvorili prevažne už len absolventi hudobnej školy. Okrem bežných vystúpení dychovka účinkovala aj na koncertoch po rôznych mestách Slovenska, viackrát v Budapešti a vo Viedni, a rovnako aj na súťažiach dychových hudieb. Je viacnásobným víťazom súťaží dychových hudieb Trnavského regiónu.

    Medzi najväčšie úspechy dychovej hudby ROVINA nepochybne patrí nahrávka desiatich piesní a skladieb známeho slovenského spisovateľa detskej literatúry a tiež hudobníka pána Jozefa Pavloviča, rodáka z obce Veľké Kostoľany, ktoré boli nahrané v rozhlase v Bratislave. Tieto piesne úspešne pretrvávali v rozhlasovej relácii „Dychotéka strýca Marcina“. V osemdesiatych rokoch hrávala dychovka každoročne v prvomájovom sprievode pod organizáciou Piešťanské kúpele, kde i často koncertovala. Koncom roku 2000 a 2001 nahrala dychová hudba ROVINA dve CD pod názvami - „Okolo Kostolán“ a „To najlepšie od ROVINY“, na ktorých sú ľudové piesne z obce Veľké Kostoľany, v úprave pána kapelníka Michala Šintála. Dve z týchto piesní sa úspešne uplatnili v dychovej hitparáde v rádiu Nitra. V posledných troch rokoch prišlo k značnej generačnej výmene hráčov a spevákov, čo však nemalo vplyv na kvalitu tohto hudobného telesa. V súčasnosti má dychová hudba ROVINA 17 stálych hráčov na hudobné nástroje a 4 spevákov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril Andy